Säkerhetskontroll

För att öka din trygghet och säkerhet i domstolens lokaler genomgår alla besökare en säkerhetskontroll vid domstolens entré.

Vid kontrollen får du som besökare gå igenom en larmbåge medan din väska och andra medhavda föremål passerar en röntgen.

Kontrollen går fortare ju färre föremål du har med dig. Om möjligt undvik att ta med större väskor.

När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid.

SäkerhetskontrollSäkerhetskontrollen vid domstolens entré.
Publicerad
2019-03-04
Uppdaterad
2019-06-24