Nämndeman vid Förvaltningsrätten i Stockholm

Vid förvaltningsrätten, liksom vid alla Sveriges domstolar är det inte bara lagfarna domare, det vill säga utbildade jurister, som skipar rättvisa utan också nämndemän. Nämndemännens uppgift är att tillsammans med yrkesdomarna tillämpa rättsreglerna i de mål som ska avgöras i domstolen.

Nämndemännen är inte är utbildade jurister utan har helt andra yrken. De tjänstgör vid domstolen i samband med förhandling och föredragning av mål. Nämndemännen nomineras av de politiska partierna och meningen är att de ska vara vanliga människor med sunt förnuft och med erfarenhet från olika områden som kompletterar den lagkunnige domarens juridiska kunskap.

Vid Förvaltningsrätten i Stockholm tjänstgör cirka 700 nämndemän.

Svar på vanliga frågor

Här publiceras inom kort frågor och svar om tjänstgöringen vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Mer information

Nämndemän i förhandling
Uppdaterad
2020-08-13