Om nämndemän

Vid förvaltningsrätten, liksom vid alla Sveriges domstolar är det inte bara lagfarna domare, det vill säga utbildade jurister, som skipar rättvisa utan också nämndemän. Nämndemännens uppgift är att tillsammans med yrkesdomarna tillämpa rättsreglerna i de mål som ska avgöras i domstolen.

Nämndemännen är inte är utbildade jurister utan har helt andra yrken. De arbetar inte på domstolen utan kommer endast dit i samband med rättegång. De nomineras av de politiska partierna och meningen är att de ska vara vanliga människor med sunt förnuft och med erfarenhet från olika områden som kompletterar den lagkunnige domarens juridiska kunskap.

Vid Förvaltningsrätten i Stockholm tjänstgör cirka 700 nämndemän.

Val av nämndemän

Nämndemännen som tjänstgör i förvaltningsrätt väljs i regel länsvis av landstingsfullmäktige. Tjänstgöringstiden är fyra år. Valbar till nämndeman är varje myndig svensk medborgare som är folkbokförd i de län som hör till domstolens domkrets. Vid val av nämndemän ska landstingen sträva efter att gruppen av nämndemän får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke.

Mer information

Mer information till dig som är, eller vill bli, nämndeman på förvaltningsrätten i Stockholm finns i länken nedan. 

Publicerad
2019-09-13
Uppdaterad
2019-09-13