Om nämndemän

Vid förvaltningsrätten, liksom vid alla Sveriges domstolar är det inte bara lagfarna domare, det vill säga utbildade jurister, som skipar rättvisa utan också nämndemän. Nämndemännens uppgift är att tillsammans med yrkesdomarna tillämpa rättsreglerna i de mål som ska avgöras i domstolen.

Nämndemännen är inte är utbildade jurister utan har helt andra yrken. De arbetar inte på domstolen utan kommer endast dit i samband med rättegång. De nomineras av de politiska partierna och meningen är att de ska vara vanliga människor med sunt förnuft och med erfarenhet från olika områden som kompletterar den lagkunnige domarens juridiska kunskap.

Vid Förvaltningsrätten i Stockholm tjänstgör cirka 700 nämndemän.

Nytt! Bra att veta med anledning av coronaviruset

Förvaltningsrätten i Stockholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Besök gärna deras webbplats.

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Val av nämndemän

Nämndemännen som tjänstgör i förvaltningsrätt väljs i regel länsvis av landstingsfullmäktige. Tjänstgöringstiden är fyra år. Valbar till nämndeman är varje myndig svensk medborgare som är folkbokförd i de län som hör till domstolens domkrets. Vid val av nämndemän ska landstingen sträva efter att gruppen av nämndemän får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke.

Mer information

Mer information till dig som är, eller vill bli, nämndeman på förvaltningsrätten i Stockholm finns i länken nedan. 

Uppdaterad
2019-09-13