Vår verksamhet

Förvaltningsrätten i Stockholm är en av landets 17 allmänna förvaltningsdomstolar. Vår främsta uppgift är att avgöra tvister mellan enskilda och myndigheter. Vid Förvaltningsrätten i Stockholm finns en av landets fyra migrationsdomstolar.

Stockholm förvaltningsrätten exteriort

Till förvaltningsrätten, som är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna, har du möjlighet att överklaga myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut från Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket eller kommunens socialtjänst. Förvaltningsrätten fattar också beslut vid ansökning om omhändertagande av till exempel av unga eller missbrukare.

Var finns vi och vilka arbetar här?

Förvaltningsrätten i Stockholm är landets största domstol med cirka 500 anställda. 2023 avgjordes 43 906 mål vid domstolen. I våra lokaler på Gärdet i Stockholm arbetar ordinarie domare, assessorer, fiskaler, föredragande jurister, notarier, domstolshandläggare och administrativ personal. Lagmannen Eva-Lotta Hedin är domstolens chef.

Förvaltningsrätten har cirka 700 nämndemän som medverkar i den dömande verksamheten. De utses för Förvaltningsrätten i Stockholm av regionfullmäktige.

Vilka typer av mål handläggs?

I förvaltningsrätten förekommer omkring 600 olika typer av mål. Vanliga mål vid Förvaltningsrätten i Stockholm är till exempel mål enligt socialtjänstlagen, socialförsäkringsmål, skattemål och migrationsmål. Till de vanligare hör även mål som handlar om psykiatrisk tvångsvård, tvångsvård av ungdomar och tvångsvård av missbrukare.

Vårt upptagningsområde

En domstols geografiska upptagningsområde kallas också för domkrets. Domkretsen är beslutad av Riksdagen.

Förvaltningsrätten i Stockholm får mål från dessa kommuner:

Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Gotland, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Migrationsdomstolen i Stockholm får mål från länen:

Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Gotlands län, Västmanlands län, Dalarnas län och Gävleborgs län.

Vill du veta mer om förvaltningsdomstolarna?

Uppdaterad
2024-01-11