Pressträff när domen i Vetlandamålet meddelas

Mål: B 1735-23
Dom i Vetlandamålet kommer att meddelas den 25 oktober 2023 kl. 13.00. Strax därefter, kl.13.10, kommer juristdomarna i rätten att hålla pressträff och redogöra för huvuddragen i domen. Pressträffen hålls i hovrättens lokaler, sal 2.

Det är endast media som bjuds in till denna pressträff. Giltig presslegitimation ska uppvisas. Det behövs ingen särskild anmälan för att vara med. Under förutsättning att man har den teknik som krävs kommer det även finnas möjlighet att närvara digitalt. Om digital närvaro önskas måste man dock höra av sig till hovrätten för att få information om hur detta går till. Anmälan kan ske per mejl till linnea.hedlund@dom.se

 

Efter pressträffen kommer rättens ordförande, Niklas Rundberg, att finnas tillgänglig för enskilda intervjuer. För att boka en enskild intervju kan ni höra av er till hovrätten senast den 24 oktober 2023. Anmälan kan ske per mejl till linnea.hedlund@dom.se