Bemötande på domstolen

Vi på Göta hovrätt agerar på ett professionellt sätt när du kommer i kontakt med oss. Det innebär att vi behandlar alla vänligt och respektfullt och att vi behandlar alla lika oberoende av ålder, kön, etnicitet, religion och sexuell läggning.

Vi strävar efter att hovrätten ska vara en lugn och säker miljö där du ska känna dig trygg.

När du ringer till oss

När du ringer till oss

 • ger vi information och kringinformation så att du får svar på din fråga
 • om vi inte kan svara på din fråga, kopplar vi samtalet vidare till en kollega som kan svara eller ber att få återkomma

När du mejlar till oss

När du mejlar till oss

 • svarar vi på dina frågor
 • upplyser vi om var ytterligare information finns
 • om vi inte kan svara samma dag, bekräftar vi att vi har fått mejlet och meddelar att vi återkommer med svar

När du kommer till hovrätten

När du kommer till hovrätten

 • finns vi på plats och kan lämna information och svara på dina frågor
 • finns skriftlig information om hur en förhandling i hovrätten går till, samma information hittar du också här på vår webbplats
 • finns det möjlighet att vänta i ett enskilt väntrum

När du deltar i en förhandling

När du deltar i en förhandling

Före förhandlingen - starttid

 • förhandlingar ska starta på utsatt tid
 • om en förhandling blir försenad får du information om när förhandlingen beräknas börja och orsaken till förseningen

Förhandlingen

 • vi hälsar alla välkomna och presenterar alla som deltar i förhandlingen
 • vi behandlar alla lika och visar intresse, engagemang och lyhördhet
 • vi ser till att alla förstår vad som sägs i rättssalen och att alla får komma till tals
 • vi informerar om tidsplanen för förhandlingen (förhörens längd, tidpunker för nya förhör, pauser med mera)
 • inför en paus informerar vi om när förhandlingen fortsätter
 • på informationstavlor i väntrummet finns information om pauser och när förhandlingen fortsätter
 • när du som vittne kommer in i förhandlingen berättar vi vilka som finns i förhandlingssalen, hur förhöret går till och hur du kan få ersättning

Hovrättens dom

Hovrättens dom

 • vi meddelar domen skriftligt så fort som möjligt, vanligtvis en till två veckor, efter förhandlingen
 • i mål med ungdomar strävar vi efter att meddela och förklara domen muntligt direkt efter förhandlingens slut

När du ska tolka

När du ska tolka ser vi till att

 • det finns tolkutrustning i förhandlingssalen
 • du och den part som behöver tolk har bra placering i förhållande till varandra
 • du får rimlig tid och möjlighet att tolka
Uppdaterad
2022-02-14