Vägbeskrivning och parkering

Göta hovrätt ligger vid Hovrättsparken, intill Hovrättstorget i Jönköping, cirka 12 minuters promenadavstånd, det vill säga 1 km från Jönköpings Resecentrum/ Järnvägsstation.

Hovrätten bedriver sin verksamhet i tre olika byggnader belägna runt Hovrättsparken i centrala Jönköping.

Receptionen ligger i Hovrättsgränd 4, den vita byggnaden belägen på Hovrättsparkens västra sida. Byggnaden innehåller lokaler för såväl Göta hovrätt som Kammarrätten i Jönköping.

Hovrätten håller ibland förhandling hos någon av tingsrätterna inom hovrättens domkrets.

För mer information om buss och tåg, se Jönköpings länstrafiks hemsida.

 

Parkering

Det finns flera parkeringsplatser (avgiftsbelagda) i närheten av hovrätten. Närmast ligger parkeringen på Östra torget eller parkeringshuset Biblioteket

Parkering för rörelsehindrade finns i direkt anslutning till hovrättsbyggnaden. För ytterligare information kontakta hovrättens reception via hovrättens växel: 036-15 69 00

Publicerad
2019-03-04
Uppdaterad
2019-09-16