Mål: 3536-19

Dom i mål om avvisad talan

Ett beslut av Kammarkollegiet om ersättning från personskadeförsäkringen för studenter får inte överklagas till allmän förvaltningsdomstol.