Mål: 3536-19

HFD 2020 ref. 14

HFD 2020 ref. 14

Ett beslut av Kammarkollegiet om ersättning från personskadeförsäkringen för studenter får inte överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Dom i mål om avvisad talan

Ett beslut av Kammarkollegiet om ersättning från personskadeförsäkringen för studenter får inte överklagas till allmän förvaltningsdomstol.