Besöka en rättegång

De flesta rättegångar vid hovrätten är offentliga. I vissa mål förekommer det dock att rätten beslutar att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar. Rätten kan besluta att personer som är under 18 år inte får närvara.

Planerade rättegångar kan ställas in med kort varsel. Kontakta gärna hovrätten på telefonnummer 090-17 20 00 för besked om eventuella ändringar och för utförligare information om utsatta rättegångar den aktuella dagen.

Att tänka på inför besöket:

 • En rättegång hålls i ordnade och värdiga former. Alla måste respektera det.
 • Rättens ordförande får från rättssalen utvisa den som stör eller som på något annat sätt uppträder olämpligt.
 • Det är inte tillåtet att störa rättegången genom att sitta och prata med andra eller genom att kommentera vad som sägs.
 • Det är inte tillåtet att äta under rättegången.
 • Kom ihåg att stänga av mobiltelefonen innan du går in i rättssalen. Mobiltelefonen ska vara avstängd och undanstoppad under hela rättegången.
 • Elektronisk utrustning som åhörare har med sig i rättssalen och som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild ska vara avstängd och undanstoppad. Rättens ordförande får besluta om undantag.
 • Det är inte tillåtet att fotografera eller filma i rättssalen.
 • Det är inte tillåtet att fotografera eller filma in i rättssalen.
 • Om du vill lämna rättssalen ska du göra det i anslutning till en paus i rättegången eller i samband med rättegångens slut.
 • Alla måste gå ut från rättssalen under en paus. Ingenting får lämnas kvar i rättssalen under pauser.
 • Hörselslingor är installerade i alla rättssalar. Det finns tre hörselkuddar i varje sal. Säg till rättens ordförande om du inte hör bra i salen.

Hur går en rättegång till?

Om du vill veta hur en rättegång går till kan du se filmen Rättegången av Brottsoffermyndigheten.

 

Rättegången

Om du vill veta hur en rättegång går till kan du se filmen Rättegången. Du får se hur en svensk rättegång går till från det att deltagarna kommer till domstolen till det att förhandlingen avslutas.

Filmen baseras inte på en verklig händelse.

Studiebesök

En större grupp – till exempel en skolklass – som avser att göra ett studiebesök på hovrätten för att vara åhörare vid en rättegång bör kontakta hovrätten innan besöket.

Vi tar emot skolklasser från årskurs sju och uppåt. För att besöket ska bli så givande som möjligt väljs lämplig förhandling ut i samråd med ansvarig lärare.

Platstillgången för åhörare är begränsad. Vi har endast plats för som mest 13 personer.

Du bokar studiebesök genom att fylla i ett formulär som du öppnar via länken nedan. Boka med minst en veckas framförhållning. Vi kommer att besvara din förfrågan inom ett par dagar.

Uppdaterad
2023-03-24