Besöka en rättegång

De flesta rättegångar vid hovrätten är offentliga. I vissa mål förekommer det dock att rätten beslutar att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar. Rätten kan besluta att personer som är under 18 år inte får närvara.

Planerade rättegångar kan ställas in med kort varsel. Kontakta gärna hovrätten på telefonnummer 090-17 20 00 för besked om eventuella ändringar och för utförligare information om utsatta rättegångar den aktuella dagen.

Att tänka på inför besöket:

 • En rättegång hålls i ordnade och värdiga former. Alla måste respektera det.
 • Rättens ordförande får från rättssalen utvisa den som stör eller som på något annat sätt uppträder olämpligt.
 • Det är inte tillåtet att störa rättegången genom att sitta och prata med andra eller genom att kommentera vad som sägs.
 • Det är inte tillåtet att äta under rättegången.
 • Kom ihåg att stänga av mobiltelefonen innan du går in i rättssalen. Mobiltelefonen ska vara avstängd och undanstoppad under hela rättegången.
 • Elektronisk utrustning som åhörare har med sig i rättssalen och som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild ska vara avstängd och undanstoppad. Rättens ordförande får besluta om undantag.
 • Det är inte tillåtet att fotografera eller filma i rättssalen.
 • Det är inte tillåtet att fotografera eller filma in i rättssalen.
 • Om du vill lämna rättssalen ska du göra det i anslutning till en paus i rättegången eller i samband med rättegångens slut.
 • Alla måste gå ut från rättssalen under en paus. Ingenting får lämnas kvar i rättssalen under pauser.
 • Hörselslingor är installerade i alla rättssalar. Det finns tre hörselkuddar i varje sal. Säg till rättens ordförande om du inte hör bra i salen.

Studiebesök

Från och med 16 mars 2020 och tills vidare tar hovrätten inte emot några studiebesök på grund av spridningen av det nya coronaviruset covid-19.

Rättegångsskolan riktar sig i första hand till brottsoffer som kallats till rättegång som målsägande men även andra som vill lära sig mer om rättsprocessen kan ha användning av den.

Uppdaterad
2020-03-19