Remisser

Som remissinstans lämnar hovrätten yttranden till regeringen över olika utredningsförslag.

Här hittar du remissvar från Hovrätten för Övre Norrland.

Om du vill ta del av ett remissvar från tiden före år 2019 kan du kontakta hovrätten på telefonnummer 090-17 20 00 eller via e-post.

Uppdaterad
2024-03-27