Hur man ansöker om anställning som fiskal

Hovrätten för Västra Sverige anställer kontinuerligt hovrättsfiskaler. Hovrätten har fyra rekryteringsomgångar per år.
Rekryteringsomgång Sista dag för ansökan Tillträde
februari 31 januari april-juni
maj 30 april augusti-oktober
september 31 augusti november-december
november 31 oktober januari-mars


Efter ansökningstidens utgång blir samtliga sökande ombedda att genomföra två test, ett personlighetstest och ett logiskt problemlösningstest. Testerna genomförs via nätet och resultaten används sedan som ett kompletterande bedömningsunderlag i hovrättens rekrytering.

När testperioden löpt ut, och hovrätten gått igenom sökandenas ansökningshandlingar, testresultat och inhämtade referenser, kallas ett antal sökande till intervju. Antalet som kallas till intervju bestäms av hovrättens antagningsnämnd med utgångspunkt i hovrättens behov av fiskaler de närmaste månaderna. När intervjuerna har hållits fattas beslut om vilka som ska anställas. Samtliga som har varit på intervju får besked per telefon inom någon eller några dagar.

En ansökan ligger kvar i sex månader. Under denna tid finns det möjlighet att komplettera sin ansökan med ytterligare vitsord eller referenser. Det finns också en möjlighet att förlänga sin ansökan ytterligare sex månader genom att begära det.

Ansökningsblankett till fiskalsanställning hittar du på Sveriges Domstolars webbplats. Hovrätten för Västra Sverige vill även att du bifogar ett personligt brev till din ansökan. Ansökan skickas sedan antingen per e-post till hovratten.vastrasverige@dom.se eller per post till Hovrätten för Västra Sverige, Box 40, 401 20 Göteborg

Policy för rekryteringstest i Hovrätten för Västra Sverige.

För mer information, kontakta hovrättens administrativa fiskal på telefonnummer 031-701 22 80.

Publicerad
2019-05-07
Uppdaterad
2019-05-07