Fiskalsantagning

Hovrätten för Västra Sverige anställer kontinuerligt hovrättsfiskaler. Hovrätten har fyra rekryteringsomgångar per år.

Rekryteringsomgång Sista dag för ansökan Tillträde
februari 31 januari enligt överenskommelse
maj 30 april enligt överenskommelse
september 31 augusti enligt överenskommelse
november 31 oktober enligt överenskommelse


Efter ansökningstidens utgång blir samtliga sökande ombedda att genomföra två test, ett personlighetstest och ett logiskt problemlösningstest. Testerna genomförs via nätet och resultaten används sedan som ett kompletterande bedömningsunderlag i hovrättens rekrytering.

När testperioden löpt ut, och hovrätten gått igenom sökandenas ansökningshandlingar, testresultat och inhämtade referenser, kallas ett antal sökande till intervju. Antalet som kallas till intervju bestäms av hovrättens antagningsnämnd med utgångspunkt i hovrättens och tingsrätternas behov av fiskaler samt sökandenas meriter. När intervjuerna har hållits fattas beslut om vilka som ska anställas. Samtliga som har varit på intervju får besked per telefon inom någon eller några dagar.

En ansökan ligger kvar i sex månader. Under denna tid finns det möjlighet att komplettera sin ansökan med ytterligare vitsord eller referenser. Det finns också en möjlighet att förlänga sin ansökan ytterligare sex månader genom att begära det.

Ansökningsblankett till fiskalsanställning finns längre ner på denna sida. Hovrätten för Västra Sverige vill även att du bifogar ett CV och ett personligt brev till din ansökan. Ansökan samt bilagor skickas sedan som ett dokument antingen per e-post till hovratten.vastrasverige@dom.se eller per post till Hovrätten för Västra Sverige, Box 40, 401 20 Göteborg

För mer information, kontakta hovrättens HR-strateg på telefonnummer 031-701 22 52.

Särskilt om ansökan om anställning som mark- och miljöfiskal

I rekryteringsomgången i november finns möjlighet att söka särskild domarutbildning med inriktning mot miljö- och fastighetsrätt samt plan- och byggrätt. Ansökan kommer att behandlas inom ramen för antagningsnämndens sammanträde för rekryteringsomgången i november. För mer information om anställningen och rekryteringsprocessen, se annons längre ner på denna sida.

Uppdaterad
2023-09-28