Mönster från kungens fullmakt
 

Jubileumswebbinarier

Hovrätten över Skåne och Blekinge instiftades och invigdes år 1821. Det firades under ett helt år fram till maj 2022.

Under jubileumsåret sände hovrätten åtta webbinarier tillsammans med tingsrätterna i regionen.

Varje webbinarium börjar med en kort historiebeskrivning av värddomstolen. Därefter blir det samtal kring ett aktuellt ämne, ibland med inbjudna experter.

Domstolarnas oberoende

Deltagare:

 • Hovrättspresidenten Ylva Norling Jönsson
 • Justitierådet Anders Eka

Detta är det första webbinariet med temat "Domstolarnas oberoende". Hovrättspresidenten Ylva Norling Jönsson inleder med en kort historiebeskrivning av hovrätten. Därefter följer en intervju med Högsta domstolens ordförande Anders Eka.

Anders Eka leder 2020 års grundlagskommitté som har i uppdrag att utreda ett förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. Han berättar om vad detta innebär och vilka förändringar i grundlagen som kan bli aktuella.

Barnets bästa i vårdnadstvister

Deltagare:

 • Lagmannen Monica Felding,
 • Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin
 • Rådmannen Ulf Ahlström

Detta är det andra webbinariet, med temat "Barnets bästa i vårdnadstvister", inspelat i samarbete med Kristianstads tingsrätt.

Webbinariet inleds med en kort historiebeskrivning av tingsrätten. Därefter ger lagmannen Monica Felding en bakgrund kring hur lagarna gällande barns vårdnad har förändrats genom åren, följt av en intervju med barnombudsmannen Elisabeth Dahlin.

Stora brottmål

Deltagare:

 • Lagmannen Johan Kvart
 • Rådmannen Ann-Louise Roos
 • Rådmannen Emma Regnér

Detta är det tredje webbinariet. Det sänds från Malmö tingsrätt och har temat "Stora brottmål". Lagman Johan Kvart inleder med en kort historiebeskrivning av tingsrätten. Därefter följer ett samtal med rådmännen Ann-Louise Roos och Emma Regnér om hur tingsrätten hanterar stora brottmål .

Ungdomsmål och påföljder för ungdomar

Deltagare:

 • Lagmannen Lennart Johansson
 • Hovrättslagmannen Margita Åhsberg
 • Chefsrådmannen Margareta Hansson

Detta är det fjärde webbinariet. Det sänds från Helsingborgs tingsrätt och har temat "Ungdomsmål och påföljder för ungdomar". Lagman Lennart Johansson inleder med en kort historiebeskrivning av tingsrätten. Därefter följer ett samtal med hovrättslagmannen Margita Åhsberg och chefsrådmannen Margareta Hansson om hur tingsrätten hanterar ungdomsmål .

Ordning och säkerhet i domstol

Deltagare:

 • Lagmannen Dan Sjåstad
 • Rådmannen Ingela Klinteberg
 • Rådmannen Kai Koskela

Detta är det femte webbinariet. Det sänds från Blekinge tingsrätt och har temat "Ordning och säkerhet i domstol".

Först berättar kulturhistorikern Michael Helgesson lite om tingsrättens historia. Därefter följer ett samtal med tingsrättens lagman Dan Sjåstad och rådmännen Ingela Klinteberg och Kai Koskela om hur Sveriges Domstolar arbetar med ordning och säkerhet.

Sveriges Domstolars internationella utvecklingsarbete

Deltagare:

 • Lagmannen Fredrik Löndahl
 • Enhetschefen Jonas Högström
 • Rådmannen Fredrik Bohlin
 • Internationelle samordnaren Christoffer Önrup

Detta är det sjätte webbinariet. Det sänds från Ystads tingsrätt och har temat "Sveriges Domstolars internationella utvecklingsarbete".

Tingsrättens chef, lagmannen Fredrik Löndahl, berättar först lite om domstolens historia. Därefter inleder Jonas Högström, chef för internationella enheten på Domstolsverket, delen som handlar om Sveriges Domstolars internationella utvecklingsarbete. Rådmannen Fredrik Bohlin och internationella samordnaren Christoffer Önrup fyller på med ett samtal om deras egna erfarenheter av arbetet i bland annat Bosnien-Hercegovina.

Den nya brottmålsprocessen

Deltagare:

 • Lagmannen Kristina Andersson
 • Seniora åklagaren Pernilla Tallinger
 • Advokaten Johan Mars
 • Ordningsvakten Tomas Lindeman

Detta är det sjunde webbinariet. Det sänds från Hässleholms tingsrätt och har temat "Den nya brottmålsprocessen".

Tingsrättens chef, lagmannen Kristina Andersson, hälsar välkommen. Ordningsvakten Tomas Lindeman berättar om tingsrättens historia. Därefter samtalar Kristina Andersson med advokaten Johan Mars och seniora åklagaren Pernilla Tallinger om de senaste lagändringarna som påverkar brottmålsprocessen.

Domarrollen – då, nu och i framtiden

Deltagare:

 • Thed Adelswärd, chefsrådman
 • Sandra Ahrén, administrativ assessor
 • Elsa Trolle Önnerfors, docent i rättshistoria vid Lunds universitet
 • Moderator Richard Croneberg, juris doktor i finansrätt vid Lunds universitet

Detta är det åttonde och sista webbinariet. Det sänds från Lunds tingsrätt och har temat "Domarrollen – då, nu och i framtiden".

Tingsrättens chef, lagmannen Björn Hansson, hälsar välkommen. Elsa Trolle Önnerfors, docent i rättshistoria, berättar om tingsrättens historia. Därefter samtalar chefsrådmannen Thed Adelswärd, administrative assessorn Sandra Ahrén och Elsa Trolle Önnerfors under ledning av juris doktor Richard Croneberg om hur domarrollen förändrats historiskt och hur den kan komma att utvecklas framöver.

Uppdaterad
2022-10-18