Profilering av produkter

Sveriges Domstolar använder inte så många profilerade produkter då vi hellre lägger våra resurser på kärnverksamheten. Vissa produkter bidrar dock till att skapa en nivå av kännedom hos allmänheten som är viktig för domstolen och Sveriges Domstolar. För dessa gäller följande riktlinjer.

Sveriges Domstolars flagga
Sveriges Domstolars flagga på en flaggstång mot blå himmel med lätta moln

Hämta logotyp

Rätt logotyp i aktuella varianter och filformat tillhandahålls av aktuell domstol eller Domstolsverkets kommunikationsavdelning. Kontakt via Frågor och förslag, nedan.

Viktigt att logotypen får vara logotyp - samma utförande överallt och alltid!

Logotyperna består av Sveriges Domstolars heraldiska vapen, Domstolens namn samt texten "Sveriges Domstolar" i givna proportioner. Logotypen finns i sina givna varianter, vänsterställd och centrerad. Den får därutöver inte förändras på något sätt. Vapnet eller texten från logotypbilden får inte förekomma för sig själv.

Logotyp och/eller text på kläder och produkter

När domstolens logotyp eller namn ska sättas på produkter såsom flagga, gåva eller arbetskläder gör vi såhär.

Logotypen

  1. Om möjligt används domstolens logotyp förutsatt att tillräcklig plats finns. Kravet är att samtlig text i logotypbilden blir tillräckligt läsbar för sammanhanget
  2. Använd logotypen i färg om bakgrundsfärgen på produkten är vit eller åtminstone så ljus att god kontrast och läsbarhet av texten uppnås.
  3. Använd logotypen i vitt (inverterad) om bakgrundsfärgen på produkten är relativt mörk och det inte går att hitta en bra lösning med färg-logotypen. (Avtalad leverantör av profilprodukter har tillgång till denna variant av logotyp.) 
  4. Då kraven ovan på storlek eller färg inte håller, skrivs istället endast domstolens namn
  5. På produkter som primärt inte ska bäras eller användas i tjänst skrivs endast domstolens namn.
    • Exempelvis gåvor till medarbetare som träningskläder
    • Utantaget är gåvor av mer formell karaktär. Här ska Sveriges Domstolars alternativt domstolens logotyp användas.

För de flesta tryck av logotypen i färg trycks den i 4 färger. De röda rubinerna i vapnet (PMS 186 C, CMYK 2,100,85,6) trycks då i samma purpurfärg som hättan (PMS 220 C, CMYK 5,100,25,24) då rubinerna ändå blir väldigt små. Undantaget är i sammanhang där logotypens höjd är större än 5 cm, exempelvis flaggor eller dylikt.

Skriva domstolens namn

Domstolens namn eller annan aktuell text skrivs med vårt teckensnitt Open Sans. För tryck på kläder och där läsbarheten/kontrasten behöver ökas, används Open Sans Semibold.

Texten ska vara i vitt mot mörka bakgrunder och i svart eller vår mörkblå färg då bakgrunden är ljus. Våra övriga profilfärger kan också användas förutsatt att god kontrast och läsbarhet uppnås.

Frågor och förslag

Skicka gärna din fråga eller ditt förslag kring profilering till oss.

Uppdaterad
2021-06-21