Studiebesök

Det som i dagligt tal brukar heta rättegång, kallas på domstol förhandling. Huvudregeln är att förhandlingar vid domstolen är offentliga. Här följer information om bokning av studiebesök och vad som gäller inför, under och efter ett studiebesök vid tingsrätten.

Rättegångar är i regel offentliga, förhandlingar kan dock ske inom stängda dörrar, samt att rätten kan besluta att personer under 18 år inte får närvara. Förhandlingar som rör ungdomar, sexualbrott, grovt våld och våld i närståenderelationer är inte lämpliga för skolklasser.

Många av tingsrättens förhandlingar blir inställda med kort varsel. Tingsrätten kan därför inte garantera att ni får ta del av en förhandling den dag och tid ni har avtalat.

Det är många skolor som vill besöka en förhandling och det är därför viktigt att boka besöket i förväg. Grupper som är intresserade av ett studiebesök är välkomna att ta kontakt med tingsrätten via epost kalmar.tingsratt@dom.se eller via telefon 0480-47 78 00. Som enskild besökare behöver du inte annonsera din närvaro i förväg.

Ordningsregler i salen

  • Det är inte tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande, eller att förtära något under förhandlingen.
  • Det är enligt lag förbjudet att fotografera eller filma inne i, eller in i rättssalen. Det är också förbjudet att ha elektronisk utrustning, som till exempel mobiltelefoner, surfplattor eller smarta klockor, påslagna i rättssalen.
  • In-och utpassering bör ske i anslutning till pauser eller i samband med förhandlingens slut.
  • Det är inte tillåtet att lämna kvar kläder och andra tillhörigheter i rättssalen under pauser.

Om du arrangerar ett studiebesök är det viktigt att du i förväg informerar gruppen om vilka regler som gäller.

Domstolen har säkerhetskontroll vid entrén så det är viktigt att komma i god tid.

Läs mer om Säkerhetskontrollen här nedan:

Uppdaterad
2023-02-27