Arkiv

Handlingar som förvaras i tingsrättens arkiv

Kalmar tingsrätts arkiv bildades då tingsrättsreformen trädde i kraft den 1 januari 1971.

Oskarshamns tingsrätt, Västerviks tingsrätt och Kalmar tingsrätt slogs 2005-01-17 samman till nuvarande Kalmar tingsrätt.

I arkivet förvaras handlingar i avgjord mål och ärenden från Kalmar tingsrätts verkamhet från år 1971 och framåt.

Handlingar som förvaras vid andra myndigheter

Landsarkivet i Vadstena

 • Handlingar i mål och ärenden avgjorda före 1971
 • Handlingar registrerade innan den 1 juli 1996 avseende
  • Äktenskapsförord
  • Bodelning under bestående äktenskap
  • Anmälan om bodelning under bestående äktenskap
  • Gåva mellan makar
 • Handlingar registrerade innan den 1 juli 2001 avseende
  • Bouppteckning
 • Handlingar från fd Västerviks tingsrätt tom 2005-01-16
 • Handlingar från fd Oskarshamns tingsrätt tom 2005-01-16

Landsarkivet i Härnösand

 • Inskrivningshandlingar för åren 1933 tom 31 maj 2008

Skatteverket

 • Handlingar registrerade efter den 1 juli 2001 avseende
  • Bouppteckning

Kronofogden

 • Handlingar registrerade efter 1992 avseende
  • Lagsökning
  • Betalningsföreläggande
  • Handräckning

Lantmäteriet

 • Handlingar registrerade efter 1 oktober 2011
  • Dödande av pantbrev
  • Dödande av inteckning

Beställning av handlingar

Kontaktuppgifter för beställningar av kopior av allmänna handlingar

Epost: kalmar.tingsratt@dom.se

Telefon: 0480-47 78 00

Besöksadress: Smålandsgatan 28, Kalmar

 

Uppdaterad
2023-02-27