Traineeprogram på kammarrätten

Traineeplatserna tillsätts vanligtvis i mars eller september månad.

Kammarrätten i Göteborg

Gemensamt traineeprogram

Kammarrätten i Göteborg är den näst största av Sveriges fyra kammarrätter med cirka 110 medarbetare. Sedan 2013 erbjuder kammarrätten som första domstol nyutexaminerade jurister möjlighet att delta i ett traineeprogram tillsammans med en eller flera av våra underrätter. Traineeprogrammet ger dig en unik möjlighet att pröva arbete i överrätt redan i inledningen av din yrkeskarriär.

”Min tid på kammarrätten har gett mig självförtroende som jurist och mersmak för att fortsätta arbeta inom domstol. Som traineejurist har jag fått arbeta med kvalificerade juridiska frågor inom olika måltyper och i olika delar av processen. Det har varit både roligt och väldigt utvecklande.”

Mimmi Johansson, traineejurist

”Traineetjänsten har gett mig en bra inblick i arbetet på domstol samtidigt som det utvecklat mina juridiska kunskaper och mitt självförtroende. Kammarrätten är en arbetsplats där det är högt i tak och verkligen kul att jobba!”

Ebba Fransén Björn, traineejurist

Att arbeta hos oss

Förutom ordinarie domare och jurister som går den s.k. domarbanan, har domstolarna föredragande jurister som huvudsakligen arbetar med något av domstolarnas stora rättsområden. Hos oss får du arbeta i en av samhällets viktigaste verksamheter. Du arbetar tillsammans med positiva, kunniga och drivna medarbetare. Miljön karaktäriseras av förtroende och engagemang samt ett fortgående kvalitets- och utvecklingsarbete. Under din tid som traineejurist får du fortlöpande utbildning i förvaltningsprocessrätt och i de vanligaste rättsområdena i allmän förvaltningsdomstol.

Arbetsuppgifter

Som traineejurist arbetar du på motsvarande sätt som domstolarnas föredragande jurister, vilket är ett arbete som i regel endast erfarna jurister kommer i fråga för. Arbetet är ansvarsfullt och kvalificerat.

Du kommer att
• utveckla din förmåga att identifiera och analysera juridiska problem
• träna och utveckla din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• göra kvalificerade rättsutredningar
• muntligen föredra mål
• föra anteckningar vid muntlig förhandling
• upprätta förslag till domar och beslut.

I förvaltningsrätten ligger mycket fokus på domskrivning medan arbetet i kammarrätten är mer fokuserat på muntliga föredragningar. Under traineeprogrammet handleds du av en jurist i respektive domstol och arbetar
nära erfarna domare.

Vårt uppdrag

Kammarrättens och förvaltningsrätternas främsta uppgift är att lösa tvister mellan enskilda (fysiska eller juridiska personer) och myndigheter.

Vi arbetar bland annat med
• prövning av rätten till förmåner i socialförsäkringssystemet
• tvångsomhändertagande av barn och personer med missbruk
• skatterättsliga frågor
• överprövning av upphandlingar
• migrationsrätt
• frågor om bistånd, djurskydd, EU-stöd, körkort och tillstånd.

Om våra underrätter

Kammarrättens underrätter är Förvaltningsrätten i Göteborg (även migrationsdomstol), Förvaltningsrätten i Karlstad och Förvaltningsrätten i Malmö (även migrationsdomstol).

Rekrytering

För att komma i fråga för en plats ska du ha avslutat dina juridikstudier med gott resultat, nyligen eller senast i början det år som du söker.

För mer information om traineeprogrammet och tid för ansökan bevaka lediga jobb på www.domstol.se.

Uppdaterad
2022-11-01