Telefon, växel
08-561 690 00
Myndighetschef
Thomas Rolén
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Birger Jarls torg 5, 111 28 Stockholm
Domstolsslag
Förvaltningsdomstol
Postadress
Box 2302, 103 17 Stockholm
Geografiskt område (domkrets)
Stockholms, Uppsala, Gotlands och Västmanlands län.
Leveransadress
Birger Jarls Torg 5, 111 28 Stockholm
Fax
08-14 98 89
Sociala medier
Stockholm kammarrätten exteriört

Öppettider

Expeditionstid - registratur, arkiv, kanslier

Måndag–fredag: 08.00-16.00

Växelns öppettid

Måndag–fredag: 08.00-16.30