Säkerhetskontroll

När du kommer in i entrén möts du från och med 22 februari av en säkerhetskontroll.

Bara några steg rakt fram när du lämnat säkerhetskontrollen finns en digital informationstavla med information om samtliga dagens förhandlingar. Till höger om den finns en informationsskylt som visar var salar, parts- och vänt-/pausrum är belägna. Du behöver inte anmäla till domstolen att du kommit.

Hjälp med allmän information får du av domstolens ordningsvakter i receptionen. Receptionen hittar du direkt till vänster när du passerat ut från säkerhetskontrollen. Är du part eller ombud kallad till förhandling och i behov av tillgång till partsrum eller Wi-fi får du hjälp med det här.

Har du målrelaterade frågor vänder du dig istället till registratorskontoret. Det finner du rakt till höger när du passerat ut från säkerhetskontrollen.

Kamerabevakning

Domstolens lokaler kamerabevakas som en del i det löpande säkerhetsarbetet. Kamerabilderna betraktas som personuppgifter och behandlas som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Inspelat material lagras i maximalt 60 dagar från inspelningsdatum och raderas sedan. Vid en eventuell polisutredning kan en del av inspelat material sparas så länge det är nödvändigt.

Förhandlingssalar

Liksom säkerhetskontrollen, receptionen och registratorskontoret ligger samtliga salar på entréplanet (husets plan 3). Du hittar kammarrättens fem förhandlingssalar – sal A-E – rakt fram innanför huvudentrén. Sal A ligger mitt i korridoren innanför entrén, och övriga salar i den salskorridor du kommer till innanför glasdörren i änden på entrékorridoren.

Vid ingången till respektive förhandlingssal finns det en digital tablå som visar information om dagens förhandlingar i aktuell sal. Där framgår också status på pågående förhandling, liksom ändrad starttid, eventuella förseningar och om en förhandling har ställts in.

I salskorridoren finns utöver salarna också partsrum, toaletter och ett vänt-/pausrum. I väntrummet finns tillgång till kaffe-/teautomat. Möjlighet finns också att hänga av sig ytterkläder.

När domstolen påbörjar en förhandling, eller när den återupptas efter paus, ropas det ut i ett högtalarsystem som hörs i hela det område som är tillgängligt för allmänheten.

Tillgänglighet

Domstolens lokaler är tillgänglighetsanpassade. Det finns möjlighet att använda hörselteknisk utrustning i alla våra salar. Kontakta receptionen om du har frågor eller är i behov av assistans.

Har du särskilda behov när det gäller tillgänglighet, kontakta receptionen vid entrén (telefon 08-561 693 00).

Undantagna från säkerhetskontroll

Säkerhetskontrollen omfattar inte åklagare, advokater, polismän eller ordningsvakter som i tjänsten infinner sig i domstolens lokaler. Även personer som är anhållna, häktade eller intagna i kriminalvårdsanstalt och de vakter som ombesörjer transporten av dessa personer är undantagna från kontrollen.

Observera att undantagandet från säkerhetskontrollen för de tjänsteutövande personerna ovan förutsätter uppvisande av tjänstelegitimation enligt domstolens riktlinjer.

Uppdaterad
2024-02-16