Har beslut fattats?

När ett mål avgjorts skickas avgörande till parterna till den adress som uppgetts hos domstolen. Om e-postadress har uppgetts kan den användas.