När kommer beslut/dom?

Domstolens ambition är att avgöra ett mål så snart som möjligt efter att det är färdigkommunicerat, det vill säga då domstolen har fått tillräckligt med underlag från parterna för att kunna avgöra målet. Vissa mål är förtursmål och handläggs snabbare. Tiden för det enskilda målet beror på flera faktorer, däribland på hur omfattande målet är och på hur många andra mål som handläggs under samma tid.