Vad betyder prövningstillstånd?

De flesta mål i kammarrätten kräver prövningstillstånd. Det innebär att domstolen först bedömer om minst ett av fyra kriterier (se nästa fråga) har uppfyllts innan sakfrågan kan bedömas.