Vad har ni för handläggningstider?

  • Socialtjänstmål: 2 månader
  • Socialförsäkringsmål: 4 månader
  • Skattemål: 6 månader
  • Övriga mål: 2 månader