Vad ska skickas med ett överklagande?

Domstolen tar det av emot ett överklagande och alla handlingar som parterna har lämnat in. Kammarrätten begär regelmässigt in akten från förvaltningsrätten. Alla handlingar från underinstansen skickas alltså automatiskt till kammarrätten med överklagandet Om domstolen anser att det behövs utökat underlag kan ytterligare utredning tas in. Muntlig förhandling i vissa mål kan också vara ett komplement till det skriftliga underlaget.