Vem kan överklaga?

Ett beslut får överklagas av den som det angår, om det gått honom eller henne emot.