Uppsatspraktik vid Kammarrätten i Stockholm

Som uppsatspraktikant kommer du att få en inblick i kammarrättens verksamhet genom praktiskt arbete.

Kammarrätten i Stockholm är den största av Sveriges kammarrätter samt Migrationsöverdomstol. Domstolen har ca 200 medarbetare varav 140 är jurister. Kammarrätten handlägger ca 600 olika måltyper varav de största är migration, skatt och socialförsäkring. Andra vanliga måltyper rör begäran om allmän handling, socialtjänst och tvångsvård. Domstolen är vackert och centralt belägen på Riddarholmen i Stockholm.

Kammarrätten står till förfogande att ta emot en eller flera uppsatspraktikanter i tio veckor med början från september/oktober 2023.

Som uppsatspraktikant kommer du att få en inblick i kammarrättens verksamhet genom praktiskt arbete. Handläggningen i kammarrätten är huvudsakligen skriftlig och målen avgörs vanligen av två eller tre domare efter muntlig föredragning. Du kommer att, på samma sätt som domstolens fiskaler och föredragande jurister, handlägga och föredra mål för avgörande. De mål som du får arbeta med kan anpassas efter det ämne som du avser att behandla i din uppsats. Sökande som planerar att skriva uppsats med anknytning till de målområden som kammarrätten handlägger har företräde vid antagning.

Praktikanten får ingen lön eller annan ersättning från kammarrätten under praktiken.

Praktikanten ska vara personskadeförsäkrad genom universitet.

Ansökan
Ansökan med personligt brev, CV och betyg från juristutbildningen ska ha kommit in till kammarrätten med e-post på adressen kammarrattenistockholm@dom.se senast den 6 juni 2023. Märk ansökan med diarienr KST 2023/155.

Kommunikation med anledning av ansökan kommer i första hand ske per e-post.

Eventuella frågor besvaras av administrativa fiskalen Olof Björk, administrativajurister.kst@dom.se, tfn 08-56169061.

Varmt välkommen med din ansökan!

Uppdaterad
2023-05-09