Uppsatspraktik vid Kammarrätten i Stockholm

Som uppsatspraktikant kommer du att få en inblick i kammarrättens verksamhet genom praktiskt arbete. Kammarrätten tar emot en eller flera uppsatspraktikanter i cirka tio veckor med början från september/oktober 2020.

Som uppsatspraktikant får du en inblick i kammarrättens verksamhet genom praktiskt arbete. Handläggningen i kammarrätten är huvudsakligen skriftlig och målen avgörs vanligen av två eller tre domare efter muntlig föredragning.

Du handlägger och föredrar mål för avgörande på samma sätt som domstolens fiskaler och föredragande jurister. De mål som du får arbeta med kan styras utifrån det ämne som du avser att behandla i din uppsats. Sökande som planerar att skriva uppsats med anknytning till de målområden som kammarrätten handlägger har företräde vid antagning.

Praktikanten får ingen lön eller annan ersättning från kammarrätten under praktiken, som avser en tioveckorsperiod.

Praktikanten ska vara personskadeförsäkrad genom universitet.

Kammarrätten i Stockholm är den största av Sveriges kammarrätter och är också Migrationsöverdomstol. Domstolen har ca 220 medarbetare varav 160 är jurister. Kammarrätten handlägger ca 600 olika måltyper varav de största är migration, skatt och socialförsäkring. Andra vanliga måltyper är begäran om allmän handling, socialtjänst och tvångsvård. Domstolen är vackert och centralt belägen på Riddarholmen i Stockholm.

Ansökan

Ansökan med personligt brev, CV och betyg från juristutbildningen ska ha kommit in till kammarrätten med e-post på adressen kammarrattenistockholm@dom.se senast den 10 juni 2020. Märk ansökan med diarienr KST 2020/180.

Kommunikation med anledning av ansökan kommer i första hand ske per

e-post. Eventuella frågor besvaras av administrativa föredraganden Matilda Boström, administrativajurister.kst@dom.se, 08-561 690 61.

Varmt välkommen med din ansökan!

Uppdaterad
2020-05-05