Mål: UM 9122-16

MIG 2017:1

Prejudikat

Migrationsverkets beslut att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av den tillfälliga lagen kan inte överklagas. (MIG 2017:1)