Mål: UM 10872-18

Prejudikat

Lång karenstid innan medborgarskap kan beviljas för den som har varit verksam i organisation som gjort sig skyldig till grova övergrepp. (referat MIG 2019-11)