Hur avgörs ett mål?

När ett mål ska avgöras i kammarrätten krävs det i regel två eller tre juristdomare. En jurist vid kammarrätten förbereder oftast ett skriftligt förslag till beslut eller dom samt håller en muntlig föredragning.