När kommer beslut/dom?

Domstolens ambition är att avgöra ett mål så snart som möjligt efter att de är färdigkommunicerade, det vill säga att domstolen har fått tillräckligt med underlag från parterna för att kunna fatta ett beslut. Vissa mål är förtursmål och handläggs snabbare. Tiden för det enskilda målet beror på ( flera faktorer, bland annat på hur omfattande målet är, men också på vilka och hur många andra mål som handläggs under samma tid.