Vad betyder prövningstillstånd?

De flesta mål i Migrationsöverdomstolen kräver prövningstillstånd. Det innebär att domstolen först bedömer om minst ett av två kriterier (se nästa fråga) är uppfyllda innan sakfrågan kan bedömas.