Vad har ni för handläggningstider?

Domstolens målsättning om mediantid för migrationsmål är två månader.