Vad krävs för att få prövningstillstånd?

För migrationsmål kan Migrationsöverdomstolen ge prövningstillstånd om målet ger vägledning för hur andra domstolar ska döma i liknande mål i framtiden (prejudikat). Domstolen kan också ge prövningstillstånd om det finns synnerliga skäl för att pröva överklagandet.