Varför fick jag inte prövningstillstånd i Migrationsövredomstolen? Jag har ju skickat in allt som saknades i migrationsdomstolen.

Migrationsöverdomstolen kan meddela prövningstillstånd om målet kan ge vägledning för hur andra domstolar ska döma i liknande mål i framtiden (prejudikat). Domstolen kan också ge prövningstillstånd om det finns synnerliga skäl för att pröva överklagandet. Enbart att man har kommit in med kompletterande underlag utgör i regel inte skäl för prövningstillstånd i migrationsmål.