Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 6456-20
Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 6456-20

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller innebörden av att ett arbetstillstånd ska knytas till ett visst slag av arbete. Även frågan om betydelsen av begreppet reguljär anställning i det turkiska associeringsavtalet.