Dom från Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 11328-20
Fråga om överklagbarhet av Migrationsverkets beslut eller ställningstagande i ärende om uppehållstillstånd för utlänning som utvisats på grund av brott.

Migrationsverkets beslut eller ställningstagande att i enlighet med 12 kap. 20 § utlänningslagen inte lämna över ett ärende om uppehållstillstånd enligt 12 kap. 16 b § samma lag till en migrationsdomstol kan inte överklagas.