Dom om regler för rörlighet för högre studier

Mål: UM 10638-22
Migrationsverket kan invända mot en inresa till och planerad vistelse i Sverige om en studerande från ett land utanför EU inte kan visa att uppehållstillståndet i det första studielandet inom EU även gäller för studierna i den andra medlemsstaten.

Migrationsöverdomstolens dom gäller systemet med underrättelse enligt 5 b kap. 14 § utlänningslagen. Systemet, som har till uppgift att underlätta rörlighet för studerande från länder utanför unionen som kommer till unionen för att studera på eftergymnasial nivå, innebär att den studerande vid en kortare vistelse i det andra studielandet i dessa fall inte behöver söka uppehållstillstånd där.

- En förutsättning för att den förenklade hanteringen ska gälla är dock att den studerande kan visa att uppehållståndet i det första studielandet även omfattar studierna i det andra, säger kammarrättsrådet Eva Gullfeldt.

I det fall som ligger till grund för den prejudicerande domen var så inte fallet. Domen innebär i praktiken att den studerande behöver söka ett uppehållstillstånd även i Sverige.

Fakta om Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har funktionen som migrationsöverdomstol. Det innebär att Migrationsöverdomstolen som slut- och prejudikatinstans prövar överklagade domar och beslut från landets migrationsdomstolar. 2022 avgjorde Migrationsöverdomstolen cirka 12 000 migrationsmål. Kammarrättspresident är Stefan Holgersson.