Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 1449-23
Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 1449-23.

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller kravet på att en sökande ska kunna försörja sig för att få beviljas permanent uppehållstillstånd. Lagrum: 5 kap. 3 g § fjärde stycket och 7 § 1 utlänningslagen (2005:716).

Fakta om Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har funktionen som migrationsöverdomstol. Det innebär att Migrationsöverdomstolen som slut- och prejudikatinstans prövar överklagade domar och beslut från landets migrationsdomstolar. 2022 avgjorde Migrationsöverdomstolen cirka 12 000 migrationsmål. Kammarrättspresident är Stefan Holgersson.