Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 8958-23
Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i mål nr UM 8958-23.

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller tillämpningen av 5 kap. 17 § utlänningslagen (2005:716).

Fakta om Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har funktionen som migrationsöverdomstol. Det innebär att Migrationsöverdomstolen som slut- och prejudikatinstans prövar överklagade domar och beslut från landets migrationsdomstolar. 2022 avgjorde Migrationsöverdomstolen cirka 12 000 migrationsmål. Kammarrättspresident är Stefan Holgersson.