Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Köpings kommun har ansökt om omprövning av Sylta dikningsföretag år 1925 och tillstånd till vattenverksamhet i Västra Sömsta, Köpings kommun.

Hans-Erik Karning m.fl. har ansökt om tillstånd till vattenverksamhet för dämning m.m. och omprövning av Racksätters dikningsföretag år 1947 berörande Råsjön i Arboga kommun.

Ringstensudde AB har ansökt om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken för två anlagda flytbryggor, en återställd stenpir och en utförd påfyllnad av sand på en sandstrand på fastigheten Brunnsnäs 1:13, Värmdö kommun. Verksamheten uppges beröra fastigheten Brunnsnäs 1:13, Värmdö kommun.

Gagnefs kommun har ansökt om tillstånd att flottledsrestaurera del av Djurforsen i Västerdalälven. Verksamheten uppges beröra fastigheterna Björka 12:6, Djur 5:11, Djur 7:10, Gagnefs prästgård 1:1 och samfälligheten Björka s:42.

Uppdaterad
2019-08-27