Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Aktiebolag Impregna har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet på fastigheten Ludvika 4:55 i Ludvika kommun.

Värmevärden i Nynäshamn AB har ansökt om tillstånd till fortsatt och ändrad verksamhet vid kraftvärmeverket i Nynäshamn.

NCC Industry AB har ansökt om deponi för avfall och återvinning, samt vattenverksamhet, inom del av fastigheten Håbo Häradsallmäningen S:1, Upplands-Bro kommun.

Östuna T & ÅV Aktiebolag har ansökt om tillstånd till deponi- och återvinningsverksamhet och vattenverksamhet på fastigheterna
Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5, Knivsta kommun.

Trafikverket har ansökt om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken för uppförande av ny bro över Kolbäcksån inom fastigheterna Hallstahammar Näs 1:142 och Hallstahammar Rallsta 11:3 i Hallstahammars kommun.

Swerock AB har ansökt om tillstånd för bergtäkt och bortledande av grundvatten på fastigheten Kafjärdsskogen 1:2 i Eskilstuna kommun.

Haninge kommun har ansökt om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken för anläggande av dagvattendamm m.m. på fastigheten Täckeråker 1:146 i Haninge kommun.

Sigtuna kommun har ansökt om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till tillfällig och permanent grundvattenbortledning för anläggande av gång- och cykeltunnel i Sigtuna kommun.

Uppdaterad
2019-08-27