Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Stockholms läns landsting (under namnbyte till Region Stockholm) har ansökt om tillstånd till bortledande av grundvatten med anledning av utbyggnad av tunnelbanedepån i Högdalen.

Stockholm Vatten AB har ansökt om tillstånd till vattenverksamhet för ombyggnation av dagvattensystemet vid Tangentvägen i området Kungens kurva i Huddinge kommun.

TryggHem Bostads AB har ansökt om tillstånd för vattenverksamhet enl. 11 kap. MB att i samband med grundläggningsarbeten utföra grundvattenbortledning inom fastigheterna Täby Tibble 10:8-10:9 och Bergskristallen 1, eventuell återinfiltration och skyddsinfiltration inom fastigheten Täby Viggbyholm 74:1 samt utföra de tekniska anläggningar som behövs för dessa åtgärder.

Västerås Stad har ansökt om avveckling av Gustavsbergs dikningsföretag 1924 i Västerås.

Trafikverket har ansökt om tillstånd för bortledande av grundvatten vid anläggande och drift av bro 1-42, belägen vid ny cirkulationsplats vid korsning väg 50 och Snöåvägen/Gonäsvägen, Ludvika, Dalarnas län.

Outokumpo Stainless AB har ansökt om upphävande av ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet i form av tillverkning av rostfria band och plåtar på fastigheten Hedemora Långshyttan 1:35.

Swerock AB har ansökt om tillstånd för bergtäkt, bortledande av grundvatten m.m. inom fastigheten Kimsta 5:4 i Sigtuna kommun.

Publicerad
2019-08-27
Uppdaterad
2019-08-27