Ansök om adoption inom Sverige

Skapa en adoptionsansökan

 1. 1

  Beställ personbevis

  Du måste skicka med särskilda personbevis för adoption, både för dig själv och för den du vill adoptera. Personbevisen bör inte vara äldre än tre månader.

  Du beställer personbevisen för adoption hos Skatteverket, och du kommer få dem hemskickade till dig med post.

 2. 2

  Skriv din ansökan

  Det finns ingen blankett för att ansöka om adoption. Du som vill adoptera gör istället en adoptionsansökan i ett eget dokument enligt beskrivning på denna sida. Om du ska adoptera mer än en person, behöver du göra separata ansökningar.

  Uppgifter om dig som ansöker om att få adoptera:

  • Namn
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Adress
  • E-postadress

  Uppgifter om den som adoptionen gäller, den som ska adopteras:

  • Namn
  • Personnummer
 3. 3

  Förklara anledning till adoptionen

  Skriv varför adoptionen är lämplig och varför den är bra för personen som blir adopterad.

 4. 4

  Efternamn

  Ange vilket efternamn du vill att adoptivbarnet ska få.

 5. 5

  Har det betalats ut ekonomisk ersättning?

  En adoption får inte ske mot betalning. Tingsrätten behöver därför upplysning om det från någon sida har getts eller utlovats ersättning eller om det har avtalats om bidrag till barnets underhåll.

 6. 6

  Skicka med bilagor om samtycke

  Till adoptionsansökan behöver du bifoga dokument som visar att vårdnadshavare säger ja till adoptionen. Beroende på ålder gäller det också den som adopteras.

  Samtycke från den som adopteras

  • Ett barn som är över 12 år gammalt behöver som huvudregel samtycka till att adopteras.
  • Om adoptionen gäller en vuxen över 18 år, måste det finnas ett samtycke.

  Samtycke från barnets vårdnadshavare

  • Som huvudregel krävs att den förälder som har vårdnaden om barnet samtycker till adoptionen.
  • Även en förälder som inte har vårdnaden av barnet ska få tillfälle att yttra sig.
 7. 7

  Signera, betala och skicka in

  Du kan signera, betala och skicka in ansökan via vår e-tjänst. Alla dokument måste vara i PDF-format. Du signerar med ditt bank-id.

Om du inte vill eller kan skicka in via e-tjänst

Skicka ansökan via posten

Skriv under ansökan

Om du adopterar gemensamt med din make eller sambo ska båda underteckna ansökan.

Betala ansökningsavgiften

Avgiften är 900 kronor per ansökan. Du betalar genom vår betaltjänst.

Skicka ansökan till tingsrätten

Skicka ansökan till tingsrätten för den ort där barnet eller den person som du vill adoptera var folkbokförd den 1 november förra året.

Om du inte vet vilken domstol som gäller för den orten kan du söka på postnumret för adressen – det styr vilken tingsrätt som hanterar din ansökan. 

Uppdaterad
2021-10-26