Ansök om vårdnad, boende eller umgänge

Om du redan har ett pågående mål om skilsmässa kan tingsrätten även ta upp frågor som handlar om vårdnad, boende eller umgänge i det målet. Då behöver du inte betala ytterligare en ansökningsavgift.

För att en domstol ska ta upp en fråga om vårdnaden om ett barn, barnets boende eller barnets rätt till umgänge krävs det att en av föräldrarna ansöker om stämning. Detta behövs däremot inte om det redan pågår ett mål om skilsmässa i tingsrätten.

Innan en ansökan om stämning kan lämnas till domstol måste ni föräldrar först ha deltagit i informationssamtal hos kommunen för att försöka lösa konflikten. Ett intyg om att samtal genomförts ska bifogas till ansökan. Läs mer:

 1. 1

  Beställ personbevis

  För att tingsrätten ska kunna behandla din ansökan behöver du bifoga ett personbevis för barnet, gällande vårdnadsärende. Personbeviset beställer du via Skatteverket.

  På Skatteverkets webbplats väljer du det personbevis som heter ”vårdnadsärende”. Personbeviset skickas hem till din folkbokföringsadress.

 2. 2

  Skriv en ansökan eller använd vår blankett

  Du måste inte använda vår blankett men det kan vara bra för att få med alla uppgifter som tingsrätten behöver.

  Räcker inte utrymmet går det bra att skriva på ett vanligt papper och bifoga. Ange då ”forts. se bilaga” i blanketten.

  Var noga med att fylla i alla kontaktuppgifter du har både för dig själv och för din motpart, alltså den andra föräldern.

  Blankettens olika delar

  I rutan för ”Yrkande” ska du skriva vad det är du vill att tingsrätten ska besluta. Var så tydlig som möjligt.

  I rutan för ”Bakgrund för yrkandet” ska du förklara varför du vill att tingsrätten ska besluta på ett visst sätt, det vill säga varför du vill ha en ändring i vårdnaden, boendet eller umgänget.

  Rutan för ”Önskemål om handläggning m.m.” behöver inte fyllas i när det handlar om denna typ av mål.

  Rutan för ”Bevisning” behöver bara fyllas i om du vill skicka med något skriftligt bevis. Tingsrätten kallar bara vittnen om målet går till huvudförhandling. I så fall får du en möjlighet senare att berätta vilka personer du vill ska höras som vittnen.

 3. 3

  Bifoga handlingar

  Du måste skicka med:

  • Personbevis för barnet
  • Intyg om informationssamtal med kommunen
 4. 4

  Signera, betala och skicka in

  Du kan signera, betala och skicka in ansökan via vår e-tjänst. Alla dokument måste vara i PDF-format. Du signerar med ditt bank-id.

Om du inte vill eller kan skicka in via e-tjänst

Skicka ansökan via posten

Skriv under ansökan

Ansökan ska vara undertecknad av dig.

Betala eventuell ansökningsavgift

Om du redan har ett pågående mål om skilsmässa, vårdnad, boende eller umgänge behöver du inte betala ytterligare en avgift. Ange i så fall målnumret när du skickar in ansökan.

Annars ska du betala in ansökningsavgiften på 900 kronor genom vår betaltjänst. Inbetalningen avser ”Vårdnad”.

Skicka eller lämna ansökan till tingsrätten

Skicka eller lämna in ansökan till tingsrätten för den kommun barnet var folkbokfört i den 1 november förra året.

Glöm inte att skriva under ansökan.

Skyddade personuppgifter

Om barnet har skyddade personuppgifter kan du i stället skicka ansökan till tingsrätten för den kommun där du eller den andra föräldern var folkbokförd 1 november förra året. Om barnet och båda föräldrar har skyddade uppgifter kan du skicka ansökan till Stockholms tingsrätt.

Om barnet och en av er föräldrar har skyddade uppgifter och den andra föräldern bor utomlands kan du också skicka ansökan till Stockholms tingsrätt.

Rättegångskostnader

I mål om vårdnad, boende eller umgänge ska parterna normalt betala sina egna rättegångskostnader. Har du hemförsäkring kan du eventuellt få ersättning genom den i samband med en tvist, så kallat rättsskydd.

I vissa fall är det möjligt att få hjälp av staten att betala delar av dina rättegångskostnader. Läs mer om detta under informationen om Rättshjälp.

Uppdaterad
2022-11-07