Frågor och svar

Från vilket datum är jag skild?

Skilsmässan gäller från den dag domen vinner laga kraft, alltså normalt tre veckor efter domens datum, då tiden för överklagandet har gått ut. Tingsrätten skickar då ett meddelande om skilsmässan till Skatteverket som registrerar den.

Först när skilsmässan vunnit laga kraft kan man gifta om sig på nytt. Det kan ta några veckor från det att Skatteverket fått information från tingsrätten till det att skatteverket registrerar den i folkbokföringen.

Vad kostar det att skilja sig?

Det kostar 900 kronor att ansöka om skilsmässa.

Tänk på att det är 900 kr per ansökan och inte per person.