Muntlig förberedelse

Under förberedelsen av ett tvistemål brukar domstolen kalla parterna till ett möte. Mötet kallas för den muntliga förberedelsen.

Uppdaterad
2021-06-24