Signera och skicka stämningsansökan digitalt

Här kan du signera, betala och skicka in stämningsansökan genom vår e-tjänst.

Innan du startar

 • Om du företräds av ett ombud måste en fullmakt skickas in till domstolen. Antingen skickar ombudet in fullmakten i original via posten, eller kan den som är fullmaktsgivare ladda upp och signera fullmakten via denna e-tjänst.

 • Gör klart din ansökan. I tjänsten skapas inga dokument.

 • Se till att du har sparat ner registreringsbevis och andra bilagor om det är aktuellt. 

 • Du måste spara alla dokument i PDF-format. Tillsammans kan de vara på maximalt 20 MB.
 • Om du har sekretesskydd i folkbokföringen eller har behov av sekretesskydd ska du inte använda e-tjänsten. 

Logga in och betala

 • Du loggar in med ditt bank-id.
 • Välj "Stämning" om du vet beloppet som tvisten handlar om. Om det rör ett krav på högst 28 650 kronor (det vill säga ett halvt prisbasbelopp år 2024) är ansökningsavgiften 900 kronor. Om det överstiger 28 650 kronor är ansökningsavgiften 2 800 kronor.
 • Om tvisten inte rör något bestämt belopp välj då ”Stämning, T-mål (fastställelse/fullgörelse m fl). Ansökningsavgiften är då 2 800 kronor.
 • Du betalar ansökningsavgiften med kort i e-tjänsten. 
 • Flera personer kan i tur och ordning signera ansökan.

Så fungerar e-tjänsten

 • I tjänsten laddar du upp dina handlingar i PDF-format.
 • Om du loggar ut från tjänsten förlorar du det du har påbörjat.
 • Du kan bara vara inaktiv 15 minuter, sedan loggas du ut automatiskt. Du har en timme på dig totalt.

Frågor och svar

Hur gör jag om jag inte kan eller vill använda e-tjänsten?

Det går alltid bra att skicka in handlingar till domstolen på papper med hjälp av posten istället.

Vart vänder jag mig med frågor om e-tjänsten?

Du kan ta kontakt med domstolen om du har frågor om e-tjänsten.

Kan jag logga ut och sedan logga in igen och göra klart min ansökan?

Nej. Om du har loggat ut sparas inte det du eventuellt redan gjort. Om du har signerat och skickat in din ansökan kan du inte heller logga in i efterhand och se handlingarna.

Får jag någon bekräftelse på att jag har skickat in en ansökan?

Ja, du får e-post som visar att du skickat in handlingar till tingsrätten. Du får också ett kvitto på att du har betalat ansökningsavgiften.

Uppdaterad
2024-01-01