Muntlig förhandling i migrationsdomstol

Vid en muntlig förhandling möts du och någon från Migrationsverket på domstolen. Där får du eller ditt ombud berätta om din situation, och ni får svara på frågor.

Om muntlig förhandling

Därför hålls en muntlig förhandling

En muntlig förhandling ska komplettera det som kommit in skriftligt till domstolen. Domstolen kallar till muntlig förhandling till exempel om trovärdigheten i din berättelse är mycket viktig för att domstolen ska kunna fatta beslut. I en muntlig förhandling får du, Migrationsverket och ibland även vittnen berätta mer och svara på frågor.

Du kan själv begära muntlig förhandling om du vill ha det. Men domstolen kan säga nej om de bedömer att det inte tillför något nytt.

Rätt till tolk

Förhandlingar i domstolen hålls på svenska. Om du inte förstår och inte kan tala svenska har du rätt att få hjälp av en tolk. Det kostar inget. Men du behöver meddela domstolen i god tid om det behövs.

Hjälp av en jurist

Du kan ha rätt till hjälp av en jurist, till exempel en advokat. Det beror på vad ditt överklagande gäller.

 • Om du överklagar ett beslut som handlar om asyl behåller du ditt offentliga biträde. Det är samma person som hjälpte dig i kontakterna med Migrationsverket. Det kostar inget.
 • Du kan också ha rätt till ett offentligt biträde om det är fråga om utvisning eller avvisning. Det kostar heller inget. Det kan vara en advokat eller ett juridiskt ombud.

Om du inte har rätt till ett offentligt biträde kan du ändå välja att anlita en jurist som hjälper dig. Då får du själv betala kostnaden.

De här personerna är med vid en muntlig förhandling

 • Du som har överklagat Migrationsverkets beslut.
 • Ditt offentliga biträde, ofta en advokat.
 • Ditt ombud, om du har något.
 • Någon som du känner och som du vill ska finnas där som stöd. Detta är oftast tillåtet.
 • En tolk, som ska se till att du förstår allt som sägs och att du blir förstådd.
 • Någon från Migrationsverket, din motpart.
 • Fyra domare, som tillsammans avgör målet. De kallas ibland för "rätten". Ordföranden leder förhandlingen och är en juridiskt utbildad domare från migrationsdomstolen. De övriga tre domarna är nämndemän.
 • En protokollförare.
 • Eventuella vittnen och sakkunniga.

Muntlig förhandling kan vara bakom stängda dörrar

En muntlig förhandling är i regel offentlig. Det betyder att vem som helst kan sitta med och lyssna.

Men ibland kan domstolen besluta att förhandlingen ska hållas bakom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara med vid förhandlingen. Det kan till exempel gälla om ett mål handlar om uppehållstillstånd, särskilt på grund av asylskäl.

Om du tar med dig en stödperson är det inte säkert att han eller hon får närvara om förhandlingen hålls bakom stängda dörrar.

Så här går det till i rättssalen

 1. Förhandlingen startar

  Innan förhandlingen sätter igång väntar du och de andra berörda i domstolens väntrum. Målet ropas på och alla går in i rättssalen.

  Ordföranden leder förhandlingen och ser till att alla får tala i tur och ordning. Han eller hon redogör kort för det som kommit in skriftligt till domstolen.

 2. Du berättar och svarar på frågor

  Under förhandlingen får du berätta om dina skäl till din ansökan. Du får också svara på frågor, framför allt om det som inte kommit fram i den skriftliga utredningen. Det är främst ditt offentliga biträde som ställer frågor, men de kan också komma från Migrationsverket och från ordföranden. Ditt offentliga biträde hjälper dig.

 3. Migrationsverket ger sin syn på saken

  Migrationsverket kommer också beskriva sin ståndpunkt, och kan precis som du få svara på frågor.

 4. Vittnen svarar på frågor

  Om det finns vittnen eller sakkunniga kallas de in i rättssalen. De får normalt avlägga ed och därefter svara på frågor. Domstolen gör en ljudinspelning av förhören.

 5. Förhandlingen avslutas

  Ordföranden avslutar förhandlingen när du och de andra berörda har berättat det som domstolen behöver veta för att kunna fatta ett beslut.

  Du får också veta när och på vilket sätt du får domen.

Förhandlingssal muntlig förhandling
Alla domstolar är olika, men så här kan det se ut i en sal för muntlig förhandling.
Uppdaterad
2023-09-25