Överklaga beslut om medborgarskap

Du kan överklaga ett beslut från Migrationsverket. Överklagandet skickar du till Migrationsverket, som sänder det vidare till migrationsdomstolen.

Så gör du för att överklaga

 1. 1

  Läs i bilagan

  I beslutet som du har fått från Migrationsverket finns en bilaga. Där står hur du ska göra för att överklaga. Tänk på att du måste skicka in ditt överklagande inom en viss tid. Hur lång tid du har på dig står också i bilagan till beslutet.

 2. 2

  Skriv ett överklagande

  Det finns ingen blankett, utan du skriver själv ditt överklagande. Det bör innehålla

  • vilket beslut du vill överklaga
  • varför du tycker att beslutet är fel
  • hur du tycker att beslutet ska ändras
  • ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer (hem, mobil och arbete) och e-postadress så att domstolen kan nå dig.
 3. 3

  Bifoga handlingar

  I beslutet som du har fått från myndigheten står det vilka handlingar du behöver skicka med. Du kan också bifoga

  • bevis som du vill hänvisa till, och vad du vill styrka med dem
  • annat som du vill att domstolen ska veta och ta hänsyn till.

  Du behöver inte skicka med handlingar som du redan har skickat till Migrationsverket.

 4. 4

  Skicka till Migrationsverket

  Skicka ditt överklagande till Migrationsverket. Migrationsverket skickar överklagandet vidare till migrationsdomstolen. När det kommer in till domstolen får du eller ditt ombud ett meddelande via brev eller e-post.

För medborgare i Norden

Om du är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge kan du göra en anmälan om svenskt medborgarskap till länsstyrelsen. Om du vill överklaga ett sådant beslut skickar du överklagandet till länsstyrelsen. Information om hur du överklagar finns i länsstyrelsens beslut.

Bli befriad från eller behålla svenskt medborgarskap 

Två andra beslut om medborgarskap som du kan överklaga till migrationsdomstol är bibehållande av svenskt medborgarskap och befrielse från svenskt medborgarskap.

Kostar det något att överklaga?

Nej. Migrationsdomstolen tar inte ut någon avgift för att pröva ett överklagande.

Läs mer om medborgarskap

På Migrationsverket webbplats finns mer information om medborgarskap.

Uppdaterad
2023-09-18