Överklaga beslut om uppsikt och förvar

Du kan överklaga ett beslut från Polismyndigheten eller Migrationsverket. Överklagandet skickar du till myndigheten som beslutat om uppsikt eller förvar. Myndigheten sänder överklagandet vidare till migrationsdomstolen.

Så gör du för att överklaga

 1. 1

  Läs i bilagan

  I beslutet som du har fått från Migrationsverket eller Polismyndigheten finns en bilaga. Där står hur du ska göra för att överklaga. 

 2. 2

  Skriv ett överklagande

  Det finns ingen blankett, utan du skriver själv ditt överklagande. Det bör innehålla

  • vilket beslut du vill överklaga
  • varför du tycker att beslutet är fel
  • hur du tycker att beslutet ska ändras
  • ditt namn, födelsenummer, adress, telefonnummer (hem, mobil och arbete) och e-postadress så att domstolen kan nå dig.
 3. 3

  Bifoga handlingar

  I beslutet som du har fått från myndigheten står det vilka handlingar du behöver skicka med. Du kan också bifoga

  • bevis som du vill hänvisa till, och vad du vill styrka med dem
  • annat som du vill att domstolen ska veta och ta hänsyn till.

  Du behöver inte skicka med handlingar som du redan har skickat till Polismyndigheten eller Migrationsverket.

 4. 4

  Skicka till rätt myndighet

  Skicka ditt överklagande till den myndighet som har fattat beslutet, Polismyndigheten eller Migrationsverket. Myndigheten skickar överklagandet vidare till migrationsdomstolen. När det kommer in till domstolen får du eller ditt ombud ett meddelande via brev eller e-post.

Måste överklagandet göras inom viss tid?

Nej. Du kan överklaga ett beslut om uppsikt eller förvar när som helst.

Kostar det något att överklaga?

Nej. Migrationsdomstolen tar inte ut någon avgift för att pröva ett överklagande.

Läs mer

På Migrationsverkets webbplats finns mer information om uppsikt och förvar.

Uppdaterad
2023-09-18