Så avgörs mål om uppsikt och förvar

Om du överklagar ett beslut om uppsikt eller förvar gör migrationsdomstolen en opartisk prövning. Rättens uppgift är att avgöra om Migrationsverket eller Polismyndigheten följde lagen när de avslog din ansökan.

Hur lång tid tar mitt mål?

Det går inte veta i förväg eftersom varje mål är individuellt. Men här kan du se ungefär hur lång tid olika typer av mål tar. 

Se domstolens handläggningstider

Här hittar du ungefärliga handläggningstider för olika typer av mål som hanteras av domstolen. Kom ihåg att ditt mål kan ta både kortare och längre tid.

Så går det till

 1. 1

  Ditt överklagande blir ett mål i domstolen

  • Migrationsverket eller Polismyndigheten skickar ditt överklagande till migrationsdomstolen, tillsammans med alla handlingar som finns i ditt ärende.
  • När handlingarna kommer in till migrationsdomstolen registreras de. Ditt överklagande är nu ett mål.
  • Migrationsverket eller Polismyndigheten är din motpart i målet.
 2. 2

  Domstolen utreder ditt mål

  • Migrationsdomstolen utreder målet genom att läsa och bedöma alla handlingar.
  • Om domstolen tycker att det behövs kan de begära in mer information, både från dig och från Migrationsverket.
  • Mål om förvar och uppsikt ska hanteras skyndsamt. Det betyder att domstolen ska avgöra ditt mål så snart det är möjligt.
  • Du kan be om muntlig förhandling. Om det kan hjälpa utredningen av målet kan domstolen gå med på ditt önskemål. Det är vanligt när det gäller överklagan om förvar. Då kallas du och Migrationsverket eller Polismyndigheten till en förhandling. Där får ni berätta mer och svara på frågor. Förhandlingen sker ofta via videolänk.
 3. 3

  Domstolen förbereder domen

  • När målet är tillräckligt utrett går en av domstolens jurister igenom allt och förbereder ett förslag till dom.
  • Rätten tar del av det som juristen har förberett. Rätten består oftast av en domare.
 4. 4

  Domstolen avgör ditt mål

  • Utgångspunkten för domstolen är de lagar som gäller för verkställighet av förvar och uppsikt, och hur Migrationsöverdomstolen dömt i liknande fall.
  • Vad rätten bestämmer i ditt mål beror på det som kommit fram i de skriftliga handlingarna och den eventuella muntliga förhandlingen.
  • Domstolen kan komma fram till att Migrationsverkets eller Polismyndighetens beslut är riktigt. Då fortsätter beslutet att gälla och du får vara kvar under uppsikt eller förvar.
  • Domstolen kan också komma fram till att Migrationsverkets eller Polismyndighetens beslut är fel. Då slipper du vara under uppsikt eller förvar.
 5. 5

  Du får domen

  • Migrationsdomstolen meddelar beslutet direkt till dig eller till ditt ombud.
  • Om du sitter i förvar och domstolen kommer fram till att du ska släppas, kontaktar domstolen förvaret där du är.

Om du är missnöjd med migrationsdomstolens dom

 

Du kan oftast överklaga - men inte alltid

Om du är missnöjd med migrationsdomstolens dom kan du i de flesta fall överklaga till Migrationsöverdomstolen. Det står i bilagan till domen hur du ska göra och hur lång tid du har på dig att överklaga.

Du kan inte överklaga ett beslut från Migrationsverket efter att du har accepterat det och skrivit under en nöjdförklaring.

Migrationsöverdomstolen prövar bara vissa mål, där det saknas vägledning eller om det finns synnerliga skäl.

I de flesta fall beslutar Migrationsöverdomstolen att inte pröva överklagandet. Det beslutet går inte överklaga. Då är det migrationsdomstolens dom som gäller.

Uppdaterad
2023-09-20