Så avgörs mål om visum

Om du överklagar ett avslag om visum gör migrationsdomstolen en opartisk prövning. Rättens uppgift är att avgöra om ambassaden, konsulatet eller Migrationsverket följde lagen när de avslog din ansökan.

Hur lång tid tar mitt mål?

Det går inte veta i förväg eftersom varje mål är individuellt. Men här kan du se ungefär hur lång tid olika typer av mål tar. 

Se domstolens handläggningstider

Mål om visum hanteras av samtliga migrationsdomstolar. Målen fördelas beroende på i vilken världsdel beslutet som du vill överklaga har fattats.

 • Beslut som har fattats i Afrika hanteras av migrationsdomstolen i Luleå.
 • Beslut som har fattats i Asien hanteras av migrationsdomstolen i Stockholm.
 • Beslut som har fattats i Europa hanteras av migrationsdomstolen i Göteborg.
 • Beslut som har fattats i övriga världsdelar (Antarktis, Nordamerika, Sydamerika eller Oceanien) hanteras av migrationsdomstolen i Malmö.

Så går det till

 1. 1

  Ditt överklagande kommer blir ett mål i domstolen

  • Ambassaden, konsulatet eller Migrationsverket skickar ditt överklagande till migrationsdomstolen, tillsammans med alla handlingar som finns i ditt ärende.
  • När handlingarna kommer in till migrationsdomstolen registreras de. Ditt överklagande är nu ett mål.
  • Ambassaden, konsulatet eller Migrationsverket är din motpart i målet.
  • Domstolen skickar ett brev till dig eller ditt ombud. Där står vilken migrationsdomstol som har hand om ditt mål och ditt målnummer. Ha gärna målnumret till hands när du kontaktar migrationsdomstolen. Då kan du få hjälp snabbare.
 2. 2

  Domstolen utreder ditt mål

  • Migrationsdomstolen utreder målet genom att läsa och bedöma alla handlingar.
  • Om domstolen tycker att det behövs kan de begära in mer information, både från dig och från ambassaden, konsulatet eller Migrationsverket.
 3. 3

  Domstolen förbereder domen

  • När målet är tillräckligt utrett går en av domstolens jurister igenom allt och förbereder ett förslag till dom.
  • Rätten tar del av det som juristen har förberett. Rätten består oftast av en domare.
 4. 4

  Domstolen avgör ditt mål

  • Utgångspunkten för domstolen är de lagar som gäller för visum och hur Migrationsöverdomstolen dömt i liknande fall.
  • Vad rätten bestämmer i ditt mål beror på det som kommit fram i de skriftliga handlingarna.
  • Domstolen kan komma fram till att ambassadens, konsulatets eller Migrationsverkets beslut är riktigt. Då fortsätter beslutet att gälla.
  • Domstolen kan också komma fram till att beslutet är fel. Då kan domstolen bevilja visum. Domstolen kan också skicka tillbaka målet till ambassaden, konsulatet eller Migrationsverket som får fatta ett nytt beslut.
 5. 5

  Du får domen

  • Migrationsdomstolen skickar domen till dig.

Om du är missnöjd med migrationsdomstolens dom

Du kan oftast överklaga - men inte alltid

Om du är missnöjd med migrationsdomstolens dom kan du i de flesta fall överklaga till Migrationsöverdomstolen. Det står i bilagan till domen hur du ska göra och hur lång tid du har på dig att överklaga.

Du kan inte överklaga ett beslut från Migrationsverket efter att du har accepterat det och skrivit under en nöjdförklaring.

Migrationsöverdomstolen prövar bara vissa mål, där det saknas vägledning eller om det finns synnerliga skäl.

I de flesta fall beslutar Migrationsöverdomstolen att inte pröva överklagandet. Det beslutet går inte överklaga. Då är det migrationsdomstolens dom som gäller.

Uppdaterad
2023-09-21