Mer om avgöranden och söktips

Sökmotorn söker efter avgöranden i fulltext och tillhörande metadata (bl.a. sammanfattning, sökord, lagrum och rättsfall).

En sökning kan begränsas genom att filtrera på avgörandetyp och/eller måltyp. De avgörandetyper som det går att filtrera på är Vägledande avgörande (d.v.s. ett avgörande som har eller ska publiceras i Rättsfall från hovrätterna, RH) och Avgörande. Genom att välja en avgörandetyp utesluts de övriga. Motsvarande princip gäller vid filtrering på måltyp.

Varje publicerat avgörande får endast en måltyp. Vid sökning genom användning av filtreringsfunktionen kan flera måltyper behöva väljas.

Sökningen kan begränsas till vissa år eller med datumintervall. Vidare kan träfflistan ordnas så att de nyaste eller mest relevanta träffarna kommer först.

Vilka sökord som helst kan användas för sökningen, men om man väljer ett sökord från den lista som domstolen använder för att sätta metadata för ett publicerat avgörande (se nedan) kan sökresultatet bli bättre. När sökordet påträffas bland satta metadata kommer avgörandet att visas högre upp i träfflistan, förutsatt att man valt ordningen Mest relevant först.

I sökrutan kan ett eller flera ord skrivas in. Skrivs flera ord in med mellanslag erhålls träff om samtliga ord återfinns i avgörandet med dess tillhörande metadata, oavsett hur sökorden förhåller sig till varandra.

Så kallad trunkering (sökning med asterisk) är inte nödvändig att använda i sökningen, sökmotorn försöker som standard hitta böjningar på ordet.

Med frassökning erhålls en exakt träff på ett ord eller fras, lägg till citattecken före och efter det/de ord du söker efter (t.ex. ”Deponering av hyra”).

Booleska operatorer går att använda i sökrutan.

  • AND - Alla ord ska finnas med i sökträffen
  • OR - Ett eller flera av orden ska finnas med i sökträffen
  • NOT - Uteslut ord som inte ska finnas med i sökträffen

Vid sökning på ett exakt mål- eller referatnummer rekommenderas att frassökning används.

Uppdaterad
2023-05-26