Svea hovrätt har idag dömt en läkare för ett stort antal sexualbrott mot barn Svea hovrätt – Avd 5

Mål: B 5957-19
Svea hovrätt har idag kommit fram till att den läkare som åtalats för att i samband med läkarundersökningar av barn under åren 2015 till 2017 ha gjort sig skyldig till olika sexualbrott ska dömas till 7 års fängelse samt utvisning på livstid.

I december 2017 häktades en ST-läkare misstänkt för att i samband med undersökningar av barn ha gjort sig skyldig till olika sexualbrott genom att beröra eller titta på barnens underliv utan att det varit medicinskt befogat.

Läkaren åtalades i september 2018 för sexualbrott som skulle ha begåtts under åren 2015-2017 när han tjänstgjort på olika vårdinrättningar i Skellefteå, Skövde, Jönköping och Stockholm samt som s.k. nätläkare.

Läkaren har i huvudsak gjort gällande att de åtalade gärningarna varit medicinskt befogade då han kontrollerat barns underliv vid de rutinundersökningar som han regelmässigt utfört. Han har i flertalet fall även gjort gällande att barnets sökorsak motiverat underlivsundersökningen.

Stockholms tingsrätt dömde i maj 2019 läkaren för grov våldtäkt mot två av barnen samt för grovt sexuellt övergrepp eller andra sexualbrott mot ytterligare 48 barn. Tingsrätten kom även fram till att läkaren utsatt de föräldrar som i samband med nätläkarundersökningar filmat och i vissa fall berört sina barns underliv för sexualbrott. Läkaren dömdes även för grovt barnpornografibrott samt för sexualbrott mot ett barn som han varit barnvakt åt. Tingsrätten bestämde påföljden till fängelse i 10 år samt utvisade mannen på livstid.

Domen överklagades av läkaren som ville bli frikänd från samtliga brott utom barnpornografibrottet. Åklagaren överklagade domen och yrkade att påföljden skulle skärpas. Även några målsäganden överklagade domen.

Huvudförhandlingen i hovrätten påbörjades i slutet av augusti och höll på till slutet av november.

- Hovrätten har noga prövat läkarens invändning om att hans undersökningar var medicinskt befogade. Hovrätten har med några få undantag funnit bevisat att läkaren agerat på det sätt som åklagaren påstått samt att detta inte varit medicinskt befogat, säger hovrättsrådet Sven Jönson, ordförande i målet.

Hovrätten har dömt läkaren för grov våldtäkt mot två barn och för grovt sexuellt övergrepp eller andra sexualbrott mot 43 barn. Hovrätten har däremot frikänt läkaren från åtalen avseende sexualbrott mot barnens föräldrar. Hovrätten har ansett att läkarens agerande inte har kränkt föräldrarnas sexuella integritet. Läkaren döms till fängelse i sju år och utvisning på livstid. Läkaren ska också betala skadestånd till de barn som han utsatt för sexualbrott.